(1)
Meran, S.; Sucuoğlu, N. B. Türkiye’de Okul öncesi eğitim Ve kanıt Temelli sınıf yönetimi Stratejileri. J Early Child Stu 2022, 6, 268-307.