(1)
Gürel Selimoğlu, Ömür; Özdemir, S. Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen çocukların Sosyal etkileşim Becerileri üzerindeki etkililiği. J Early Child Stu 2018, 2, 514-555.