Başalev, S., & Aktan Acar, E. (2022). Johann Heinrich Pestalozzi’yi konu alan ve Web of Science’ta taranan makaleler üzerine bir içerik analizi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), 23–48. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261362