Meran, S., & Sucuoğlu, N. B. (2022). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve kanıt temelli sınıf yönetimi stratejileri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), 268–307. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261408