Gürel Selimoğlu, Ömür, & Özdemir, S. (2018). Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerindeki etkililiği. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(3), 514–555. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182399