Gürel Selimoğlu, Ömür, ve Selda Özdemir. 2018. “Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen çocukların Sosyal etkileşim Becerileri üzerindeki etkililiği”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (3):514-55. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182399.