Başalev, S. ve Aktan Acar, E. (2022) “Johann Heinrich Pestalozzi’yi konu alan ve Web of Science’ta taranan makaleler üzerine bir içerik analizi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), ss. 23–48. doi: 10.24130/eccdjecs.1967202261362.