Meran, S. ve Sucuoğlu, N. B. (2022) “Türkiye’de okul öncesi eğitim ve kanıt temelli sınıf yönetimi stratejileri”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), ss. 268–307. doi: 10.24130/eccdjecs.1967202261408.