Güneş, G. (2018) “Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir tarama çalışması: Türkiye örneği”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 33–67. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182150.