Gürel Selimoğlu, Ömür ve Özdemir, S. (2018) “Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerindeki etkililiği”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(3), ss. 514–555. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182399.