[1]
S. Başalev ve E. Aktan Acar, “Johann Heinrich Pestalozzi’yi konu alan ve Web of Science’ta taranan makaleler üzerine bir içerik analizi”, J Early Child Stu, c. 6, sy 1, ss. 23–48, May. 2022.