[1]
S. Meran ve N. B. Sucuoğlu, “Türkiye’de okul öncesi eğitim ve kanıt temelli sınıf yönetimi stratejileri”, J Early Child Stu, c. 6, sy 1, ss. 268–307, May. 2022.