[1]
Ömür Gürel Selimoğlu ve S. Özdemir, “Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerindeki etkililiği”, J Early Child Stu, c. 2, sy 3, ss. 514–555, Eki. 2018.