Meran, S., ve N. B. Sucuoğlu. “Türkiye’de Okul öncesi eğitim Ve kanıt Temelli sınıf yönetimi Stratejileri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mayıs 2022, ss. 268-07, doi:10.24130/eccdjecs.1967202261408.