Editör Kurulu

Baş Editör

Editörler

 • Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Nihan Feyman Gök, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye 
 • Dr. Özge Karaevli, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye  

Yabancı Dil Editörü (İngilizce)

 • Deniz Saydam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

İstatistik Editörü 

 • Dr. Murat Akyıldız, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

 

Yayıma Hazırlık

 • Dr. Serap Erdoğan, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 • Muammer Kalkan, Hakkari Üniversitesi, Türkiye 
 • Serkan Yaman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 
 • Demet Koç Tüylü, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
 

Mizanpaj Editörü

 • Demet Koç Tüylü, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
 • Muammer Kalkan, Hakkari Üniversitesi, Türkiye 
 • Serkan Yaman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

Önceki Editörler