2021 Yılı Etik Kurul Kararı Uygulaması

2021-01-15

ETİK KURUL ONAYI

ULAKBİM TR DİZİN Komitesi 2020 yılında dergi değerlendirme kriterlerine ilişkin yapmış olduğu değişiklik üzerine sosyal bilimlerde dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini talep etmektedir.

TR DİZİN Değerlendirme Kriterleri kapsamında Madde 8’de yer alan bu değişiklik üzerine süreci 2020 yılında başlayan etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Onayında yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde yer alması zorunlu kılınmaktadır. Ayrıca, makale şablonunda yer alan Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı bölümünün doldurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda dergimize bundan sonraki süreçte yayımlanması için gönderilecek (1) anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen bütün araştırmalarda; (2) insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalarda; (3) insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalarda; (4) hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ve (5) kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif araştırmalarda etik kurula ilişkin bilgilere ilgili bölümlerde yer verilmesi ayrıca araştırma ve yayın etiğine uyulması gerekmektedir. Araştırma makaleleri dışında gönderilecek olgu sunumlarında ise (1) aydınlatılmış onam formunun alındığının belirtilmesi; (2) başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi ve (3) kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Derleme makaleler için Etik Kurul Onayı istenilmeyecektir.

Şu an dergimizde süreci devam eden ve Etik Kurul Onayı mevcut olan makaleler için sorumlu yazarların, değerlendirme süreci bitip yayımlanacağı kesinleştikten sonra Etik Kurul Onayına ait bilgileri yukarıda belirtildiği gibi çalışmalarına eklenmeleri gerekmektedir. Bunun dışında süreci devam eden 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılarımız da etik kurul onayı gerektiren araştırmaları için bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurarak Etik Kurul Onayını almaları gerekmektedir.

 

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Editörler Kurulu