Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülük uygulamaları üzerine bir inceleme

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042223

Yazarlar

  • Gözdenur Işıkcı Başkaya Biruni Üniversitesi, MYO, Çocuk Gelişimi Programı http://orcid.org/0000-0003-3377-3969
  • Fatma Alisinanoğlu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Hasibe Özlen Demircan ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Fatma Tahta Biruni Üniversitesi, SABİF, Çocuk Gelişimi

Anahtar Kelimeler:

Çokkültürlülük, Aile katılımı, Erken çocukluk eğitimi, Çokkültürlü aile

Özet

Eğitim alanında çokkültürlülük her ailenin özgünlüğü ve onlarla çalışmanın getirdiği etkiler ile tüm çocuklar için eşit eğitim fırsatları oluşturma; farklılıkları takdir etme olarak tanımlanmaktadır. Çokkültürlülük aynı zamanda toplumdaki temel eşitsizlikleri değiştirmek için çocukları girişimde bulunmaya teşvik eden bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalışma, erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin sınıfta uyguladıkları çok kültürlü etkinlikleri ve çok kültürlü ailelerle yaptıkları aile katılım uygulamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, İstanbul'da üç farklı anaokulunda 7 öğretmenden veri toplanmıştır. Bulgular, “Çokkültürlülük Tanımları”, “Çokkültürlü Aile Anlayışları”, “İletişim Yöntemleri”, “Çokkültürlü Etkinlikler” ve “Aile Katılım Tanımları” olarak tanımlanan 5 ana tema altında gruplanmıştır. Bulgular geniş bir perspektiften değerlendirildiğinde; erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin çok kültürlü anlatılarında benzer ve farklı yönleri olduğu söylenebilir. Ayrıca, farklı çokkültürlülük algıları çok-kültürlü faaliyetlerin uygulanmasını desteklemektedir.

Yazar Biyografisi

Gözdenur Işıkcı Başkaya, Biruni Üniversitesi, MYO, Çocuk Gelişimi Programı

Lisans - 2015 - Boğaziçi Üniversitesi - Okul Öncesi Öğretmenliği

Yükseklisans - 2018 - ODTÜ - Okul Öncesi Eğitimi

Doktora - Devam ediyor - ODTÜ - Okul Öncesi Eğitimi

Referanslar

Abdullah, A. C. (2009). Multicultural education in early childhood: issues and challenges. Journal of International Cooperation in Education, 12(1), 159-175.

Aktın, K., Karakaya, M., Turk, Z., & Aslan, Y. (2015). Okul öncesi dönemde farklı kültürleri̇n öğreti̇mi̇ne yöneli̇k uygulanabilir bi̇r çalışma. Uluslararasi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (Nisan), 258-277.

Artiles, A., Kozleski, E. B., Trent, S. Osher, D., & Ortiz, A. (2010). Justifying and explaining disproportionality, 1968-2008: A critique of underlying views of culture. Exceptional Children, 76, 279-299.

Aydın, H. (2012). Multicultural education curriculum development in Turkey. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(3), 277-286.

Banks, J. A. (2002). An Introduction to Multicultural Education. Boston, MA: Ally &Bacon.

Bellini, S., Pereda, V., Cordero, N., & Suarez-Morales, L. (2016). Developing multicultural awareness in preschool children: A pilot intervention. Open Journal of Social Sciences, 4(7), 182-189. https://doi.org/10.4236/jss.2016.47028

Berthelsen, D. & Karuppiah, N. (2011). Multicultural education: The understandings of preschool teachers in Singapore. Australasian Journal of Early Childhood, 36 (4), 38-42.

Castelli, L., Zogmaister, C. and Tomelleri, S. (2009) The transmission of racial attitudes within the family. Developmental Psychology, 45, 586-591. http://dx.doi.org/10.1037/a0014619

Chang, J.H., Hsu, C.C., Shih, N.H., & Chen, H.C. (2014). Multicultural families and creative children. Journal of Cross - Cultural Psychology, 45(8), 1288 - 1296.

Chu, S., & García, S. B. (2014). Culturally responsive teaching efficacy beliefs of special special education teachers. Remedial and Special Education, 35,218-232.

Colombo, E. (2014). Multiculturalisms. Sociopedia, 1-17. https://doi.org/10.1177/2056846014101

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Demircan, H. Ö. (2018). Okul öncesi eğitimde sistemi genişletmek: Aile-ebeveyn “bağlılığı, işbirliği, katılımı ve eğitimi”. İlköğretim Online, 17(4), 1-19.

Eberly, J., Joshi, A., & Konzal, J. (2007). Communicating with families across cultures: an investigation of teacher perceptions and practices. School Community Journal, 17(2), 7-26.

Fishman, C. E., & Nickerson, A. B. (2015). Motivations for involvement: A preliminary investigation of parents of students with disabilities. Journal of Child and Family Studies, 24, 523-535.

Glover, A. (1996). Children and Bias. B. Creaser & E. Dau (Ed.), The Anti-Bias Approach in Early Childhood içinde. Sydney: Harper Educational.

Griph, V. (2015). The role of cultural background in a parent- teacher relationship : The case of Russian immigrant parents and Swedish elementary school teachers. (Yayınlanmış yükseklisans tezi). Gothenburg Üniversitesi, Gothenburg.

Hong, Y. (2017). Facing diversity in early childhood education: teachers’ perceptions, beliefs, and teaching practices of anti-bias education in Korea. MSU Graduate Theses. 3188. https://bearworks.missouristate.edu/theses/3188

Hornby, G. (2011). Parental Involvement In Childhood Education: Building Effective School-Family Partnerships. New York: Springer.

Hughes, P., & McNaughton, G. (2000). Consensus, dissensus or community: the politics of parent involvement in early childhood education. Contemporary Issues in Early Childhood, 1(3).

Johnson, F. V. (2011). Examining the impact of teacher perceptions of barriers of parental involvement. ProQuest LLC. 789 Retrieved from

http://www.proquest.com/en-US/products/dissertations/individuals.shtml.

Kizman, İ., & Arıkan, A. (2019). Erken çocukluk dönemi̇ öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi̇. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 670-686. https://doi.org/10.17679/inuefd.426978

Kurtuluş, F. (2018). Çokkültürlü bazı ülkelerde eğitim politikaları ve öğretmen eğitimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 178-195.

Lynch, E. & Hanson, M. (Eds.) (1998). Developing Cross-Cultural Competence: A Guide For Working with Children And Their Families (2. Baskı). Baltimore: Paul H. Brookes.

MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Web:http://tegm.meb.gov.tr/www/okulöncesi-

egitimprogrami-ve-kurul karari/içerik/54 3 Kasım 2019’da alınmıştır.

Mendible, M. (1999). What is multiculturalism. St.James Encyclopedia of Popular Culture.

Moawad, N. & Shoura, S. (2017). Toward a richer definition of multiculturalism. International Journal of Advanced Research, 5(7), 802 - 806.

Özözen, M., Eran, N., Nuray, D., Çetin, Z., Pınarcık, Ö, Bahtiyar, M. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 73-86.

Patterson, M., & Bigler, R. (2006). Preschool children’s attention to environmental messages about groups: Social categorization and the origins of intergroup bias. Child Development, 77(4), 847-860. doi: 10.1111/ j.1467-8624.2006.00906.x

Pattnaik, J. (2003). Learning about the other: Building a case for intercultural understanding among minority children, Childhood Education, 79(4).

Polat, İ. & Kılıç, E. (2013). Multicultural education in Turkey and teachers’ competencies in multicultural education. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 321-351.

Rattansi A (2011) Multiculturalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Rios, K., & Wynn, A. N. (2017). Engaging with diversity: Framing multiculturalism as a learning opportunity reduces prejudice among high White American identifiers. European Journal of Social Psychology, 48(55).

Swick, K.J., Boutte, G., & Scoy, I. (1994). Multicultural learning through family involvement. Dimensions, 22(4), 17-21.

Taştekin, E., Bozkurt Yükçü, Ş., İzoğlu, A., Güngör, İ., Işık Uslu , A. E., ve Demircioğlu, H. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının ve algılarının incelenmesi. Journal of Educational Research, 2(1), 1-20.

Tiedt, P. L., Tiedt, I. M. (2005). Multicultural Teaching: A Handbook of Activities, Information and Resources (2.Baskı). Boston, MA: Pearson Education, Inc.

Turner - Vorbeck, T. A. (2005). Expanding multicultural education to include family diversity. Understanding Family Diversity, 6-10.

Vassallo, B. (2018). Promoting parental involvement in multicultural schools: implications for educators. The Online Journal of New Horizons in Education, 8(2), 101-107.

Vittrup, B. (2016). Early childhood teachers’ approaches to multicultural education & perceived barriers to disseminating anti-bias messages. Multicultural Education, 23, 37-41.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yayınlanmış

2020-11-01

Nasıl Atıf Yapılır

Işıkcı Başkaya, G., Alisinanoğlu, F., Demircan, H. Özlen, & Tahta, F. (2020). Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülük uygulamaları üzerine bir inceleme. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 9–29. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042223