Reggio Emilia-ilhamlı okullarda kaynaştırma eğitimi: Meta-etnografik bir araştırma

https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151284

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Eğitim, Meta-etnografi, Özel Hakları Olan Çocuk, Reggio Emilia, Kaynaştırma Eğitimi, Kapsayıcılık, Özel Gereksinimli Çocuklar.

Özet

Türkiye’de son yıllarda eğitimcilerin ilham aldığı Reggio Emilia yaklaşımına dair halen pek çok merak edilen konu bulunmaktadır. Özellikle merak konusu olan bir nokta da, özel gereksinimli çocukların bu okullarda nasıl bir kaynaştırma eğitimine tabi olduğudur. Bu meta-etnografik araştırmanın amacı, tipik gelişim gösteren çocukların devam ettiği Reggio Emilia sınıflarında, özel gereksinimli çocukların nasıl kaynaştırıldığını ortaya koyan çalışmaları, meta-etnografi yöntemine uygun olarak incelemek ve sentezlemektir. Bu çalışmada, Reggio Emilia yaklaşımının sosyal-yapılandırmacı yapısına uygun olarak, nitel araştırma deseninden yararlanılmıştır. Bu araştırmada Noblit ve Hare’nin (1988) yedi basamaklı meta-etnografi metodu kullanılmıştır. Reggio Emilia yaklaşımını esas almış okul öncesi eğitim kurumlarında özel hakları olan çocuklara dair yapılan çalışmalar incelendiğinde, en yoğun olarak üstünde durulan prensiplerden en az konuşulan prensiplere doğru şu sıranın izlendiği bulunmuştur: 1-İlişkiler prensibi; 2-Çocuk imajı; 3-Öğretmenin rolü; 4-Proje; 5-Çevrenin rolü; ; 6-Dokümantasyon. Bulgular, sonuç/tartışma ve öneriler detaylı olarak sunulmuştur.  

Yazar Biyografisi

Hatice Zeynep İnan, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doçentlik- 2020-devam Bursa Uludağ Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi ABD

Doçentlik- 2019-2020 Bahçeşehir Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi ABD  Doçentlik- 2011-2020 Dumlupınar Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi ABD

Yardımcı Doçentlik- 2008-2011 Dumlupınar Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi ABD

Psikolojik Danışman-2000-2002 Özel Akasya Koleji,   İstanbul

Referanslar

Bailey, D. B. & Wolery, M. (1992). Teaching infants and preschoolers with disabilities (2nd ed.). New York: Merrill.

Borgnakke, K. (2017). Meta-ethnography and systematic reviews - linked to the evidence movement and caught in a dilemma. Ethnography and Education, 12(2), 194-210.

Cadwell, L. B. (2011). Reggio Emilia yöntemiyle harika çocuk yetiştirmek: Eğitimciler ve anne babalar için. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Cagliari, P., Soncini, I., & Nicolosi, M. (2019). Rights, differences, participation, and democracy. Innovations in Early Education: The International Reggio Exchange, 26(1), 4-11.

Campbell, R., Pound, P., Morgan, M., Daker-White, G., Britten, N., Pill, R., et al. (2011). Evaluating meta-ethnography: Systematic analysis and synthesis of qualitative research. Health Technology Assessment, 15(43), i-164. DOI: 10.3310/hta15430

Ceppi, G. & Zini, M. (Eds.). (1998). Children, spaces, relations: Metaproject for an environment for young children. Reggio Emilia, Italy: Reggio Children.

Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory Into Practice, 39, 124-130.

Cox, L. (2017). Children with special rights in Reggio Emilia - A story of the possible. International Educator, 31(4), 10-33.

Dahlberg, G. (2000). Everything is a beginning and everything is dangerous: some reflections on the Reggio Emilia experience. In H. Penn (Ed.), Early childhood services theory, policy and practice (pp. 175-183). Philadelphia: Open Univesity Press.

Edmiaston, R. & Fitzgerald, L.M. (2000). How Reggio Emilia encourages inclusion. Educational Leadership 58(1), 66.

Edwards, C. P. (1998). Partner, nurturer, and guide: The role of the teacher. In C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), The hundred languages of children: the Reggio Emilia approach-advanced reflections (pp. 179-198). Greenwich: Ablex.

Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. E. (2012). Introduction: Background and starting points. In C. Edwards, L. Gandini, & G. E. Forman (Eds.), The hundred languages of children: The Reggio Emilia experience in transformation (3rd ed., pp. 5-26). Oxford, England: Praeger.

Emilia Romagna. (1993). Children in Reggio Emilia look at their school. Children’s Environments, 10(2), 126-129.

Ellis, C. (2009). Revision: autoethnographic reflections of life and work. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

Elsevier (2020). A guide for writing scholarly articles or reviews for the Educational Research Review. 21 Mayıs 2020 tarihinde https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/edurevReviewPaperWriting.pdf adresinden erişildi.

Fielding, E. N. (1995). Teaching to the strengths. Reading Today, 13(1), 29.

Filippini, T. (1998). The role of the pedagogista: An interview with Lella Gandini. In C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), The hundred languages of the children: The Reggio Emilia approach-advanced reflections (pp. 127-138). Greenwich: Ablex.

Forman, G. & Fyfe, B. (1998). Negotiated learning through design, documentation and discourse. In C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach-advanced reflections (pp. 239-260). Greenwich: Ablex.

Gandini, L. (1997). Foundations of the Reggio Emilia approach. In J. Hendrick (Ed.), First steps toward teaching the Reggio way (pp. 14-25). Upper Saddle River, N.J.: Merrill.

Gandini, L. (1998). Educational and caring spaces. In C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach-advanced reflections (2nd ed., pp. 161-178). Greenwich, Conn: Ablex.

Gandini, L. (2002). The story and foundations of the Reggio Emilia approach. In V. R. Fu, A. J. Stremmel, & L. T. Hill (Eds.), Teaching and learning: Collaborative exploration of the Reggio Emilia approach (pp. 13-21). Upper Saddle River, N.J.: Merrill.

Gandini, L. (2004). Foundations of the Reggio Emilia approach. In J. Hendrick (Ed.), Next steps toward teaching the Reggio way: Accepting the challenge to change (2nd ed., pp. 13-26). Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill/Prentice Hall.

Gandini, L., Hill, L., Cadwell, L., & Schwall, C. (2005). In the spirit of the studio: Learning from the atelier of Reggio Emilia (Early Childhood Education Series). New York: Teachers College Press.

Gandini, L. & Kaminsky, J. (2006). To know a child with special rights: An interview with Ivana Soncini. Innovations in Early Education: The International Reggio Exchange, 13(1), 1-11.

Gilman, S. (2007). Including the child with special needs: Learning from Reggio Emilia. Theory into Practice, 46(1), 23-31. DOI: 10.1080/00405840709336545

Gürgür, H. & Hasanoğlu Yazçayır, G. (2019). Türkiye’de kaynaştırma eğitimine yönelik öğretmenlerin görüşlerine odaklanılmış lisansüstü eğitim tezlerinin sentezlenmesi: meta-etnografik bir çalışma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 845-872.

Heredia, M. S. (2017). Implementing arts-integrated programs in early childhood education settings. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mills College, California.

Hong, S. B. & Shaffer, L. S. (2015). Inter-professional collaboration: Early childhood educators and medical therapist working within a collaboration. Journal of Education and Training Studies, 3(1), 135-145.

Hong, S.B., Shaffer, L., & Han, J. (2017). Reggio Emilia inspired learning groups: Relationships, communication, cognition, and play. Early Childhood Education Journal, 45(5), 629-639.

Hughes, S. & Noblit, G. (2017). Meta-ethnography of autoethnographies: A worked example of the method using educational studies. Ethnography and Education, 12(2), 211-227.

Inan, H.Z., Trundle, K.C., & Kantor-Martin, R. (2010). Understanding natural sciences education in a Reggio Emilia-inspired preschool. Journal of Research in Science Teaching, 47(10), 1186-1208.

İnan, H.Z. (2012). Okul öncesi eğitiminde çağdaş yaklaşımlar: Reggio Emilia ve Proje Yaklaşımı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kakos, M. & Fritzsche, B. (2017). Meta-ethnography E&E. Ethnography and Education, 12(2), 129-133. DOI: 10.1080/17457823.2017.1278578

Knauf, H. (2017). Documentation as a tool for participation in German early childhood education and care. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 19-35.

Lewin-Benham, A. (Foreword by H. Gardner). (2006). Possible schools: The Reggio approach to urban education. New York: Teachers College Press.

Loreman, T. (2007). How we view young children with diverse abilities: What Canada can learn from Reggio Emilia. Exceptionality Education Canada, 17(1), 5-26.

Macartney, B. & Morton, M. (2013). Kinds of participation: Teacher and special education perceptions and practices of ‘inclusion’ in early childhood and primary school settings. International Journal of Inclusive Education, 17(8), 776-792.

Malaguzzi, L. (1993). For an education based on relationships. Young Children, 49(1), 9-12.

Malaguzzi, L. (1994). Your image of the child: Where teaching begins. Child Care Information Exchange, 96, 52-61.

Malaguzzi, L. (1998). History, ideas, and basic philosophy: An interview with Lella Gandini. C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach-advanced reflections (2nd ed., pp. 49-97). Greenwich, CT: Ablex Publishing Corporation.

Malaguzzi, L. (tarih yok). Values. 5 Ocak 2020 tarihinde https://www.reggiochildren.it/en/reggio-emilia-approach/valori-en/ adresinden erişildi.

Mallory, B. L. & New, R. S. (1994). Social constructivist theory and principles of inclusion: Challenges for early childhood special education. The Journal of Special Education, 28(3), 322-337. DOI: 10.1177/002246699402800307

McAnelly, K. & Gaffney, M. (2019). Rights, inclusion and citizenship: A good news story about learning in the early years. International Journal of Inclusive Education, 23(10), 1081-1094.

Mertala, P. (2019). Teachers’ beliefs about technology integration in early childhood education: A meta-ethnographical synthesis of qualitative research. Computers in Human Behavior, 101, 334-349.

Mitchiner, J., Batamula, C., & Kite, B. J. (2018). Hundred languages of deaf children: Exploring the Reggio Emilia approach in deaf education. American Annals of the Deaf, 163(3), 294-327.

Morrison, N. (2000). The Reggio approach: An inspiration for inclusion of children with “special rights.” Delta Kappa Gamma Bulletin, 66(3), 35-44.

New, R. S. (2007). Reggio Emilia as cultural activity theory in practice. Theory Into Practice, 46(1), 5-13.

Noblit, G. W. & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesising qualitative studies. London: Sage publication. 31 Ağustos 2019 tarihinde http://www.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book2416 adresinden erişildi.

Noyes, J. (2006). The use of meta-ethnography in synthesising qualitative research findings. 16 Haziran 2020 tarihinde http://stti.confex.com/stti/congrs06/techprogram/paper_30033.htm adresinden erişildi.

Nurse, A. (2001). A question of inclusion. In L. Abbott & C. Nutbrown (Eds.), Experiencing Reggio Emilia: Implications for pre-school provision (pp. 62-71). Philadelphia: Open University Press.

Nutbrown, C. & Clough, P. (2004). Inclusion and exclusion in the early years: Conversations with European educators. European Journal of Special Needs Education, 19(3), 301-315. DOI: 10.1080/0885625042000262479

Palestis, E. (1994). The Reggio way. The American School Board Journal, 181(8), 32- 35.

Palsha, S. (2002). An outstanding education for ALL children: Learning from Reggio Emilia’s approach to inclusion. In V. R. Fu, A. J. Stremmel, & L. T. Hill (Eds.), Teaching and Learning: Collaborative exploration of the Reggio Emilia approach (pp. 109-130). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Philips, S. (2001). Special needs or special rights? In L. Abbott & C. Nutbrown (Eds.), Experiencing Reggio Emilia: Implications for pre-school provision (pp. 48-61). Philadelphia: Open University Press.

Rinaldi, C. (1993). The emergent curriculum and social constructivism: An interview with Lella Gandini. In C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), The hundred languages of children: the Reggio Emilia approach to early childhood education (pp. 101-112). Norwood, NJ: Ablex Pub. Corp.

Rinaldi, C. (1998). Projected curriculum constructed through documentation - Progettazione: An interview with Leila Gandini. In C. Edwards, L. Gandini & G. Forman (Eds). The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach - advanced reflections (pp. 49-97). Greenwich, CT: Ablex Publishing Co.

Rinaldi, C. (2004). The relationship between documentation and assessment. Innovations in Early Childhood: The International Reggio Exchange, 11(1), 1-4.

Rinaldi, C. (2006). In dialogue with Reggio Emilia listening, researching and learning (1st ed.). New York: Routledge.

Runswick”Cole, K. & Hodge, N. (2009). Needs or rights? A challenge to the discourse of special education. British Journal of Special Education (BJSE), 36(4), 198-203.

Sandall, S. & Ostrosky, M. (2000). A message from the editors. In S. Sandall & M. Ostrosky (Eds.), Natural environments and inclusion (pp. v-vi). Denver, CO: Division for Early Childhood of the Council for Exceptional Children.

Sellars, G. (2006). Learning to communicate with children with disabilities. Paediatric Nursing, 18(9), 26-8.

Shepherd, W. & Eaton, J. (1997). Creating environments that intrigue and delight children and adults. Child Care Information Exchange, 9, 42-47.

Smith, C. (1998). Children with “special rights” in the preprimary schools and infant-toddler centers of Reggio Emilia. In C. Edwards, L Gandini & G. Forman (Eds). The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach - advanced reflections (pp. 199-214). Greenwich, CT: Ablex Publishing Co.

Soncini, I. (2012). The inclusive community. In C. Edwards, L. Gandini, & G. E. Forman (Eds.), The hundred languages of children: The Reggio Emilia experience in transformation (3rd ed., pp. 187-212). Oxford, England: Praeger.

Spradley, J. P. (1980). Participant observation. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Thompson, N. (2006). «She is our little sister » reflections about inclusion. Innovations in Early Education: The International Reggio Exchange, 13(1), 12-20.

Thornton, L. & Brunton, P. (2010). Bringing the Reggio approach to your early years practice (2nd ed.). London: Routledge.

Thornton, L. & Brunton, P. (2015). Understanding the Reggio approach (3rd ed.). London: David Fulton Publishers.

Vakil, S., Freeman, R., Swim, T.J. (2003). The Reggio Emilia approach and inclusive early childhood programs. Early Childhood Education Journal, 30(3), 187.

Villines, M. (2011). Early childhood inclusion: Teacher perception of the supports needed to fully include children with special needs. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Portland State Üniversitesi, Portland.

Vouros, A. (tarih yok). Children on the autism spectrum and the Reggio Emilia approach. 31 Ağustos 2019 tarihinde https://docplayer.net/21530018-Alexa-vouros-autism-spectrum-disorder-now-affects-over-two-million-people-in-the-united-states-and.html adresinden erişildi.

Yayınlanmış

2021-05-02

Nasıl Atıf Yapılır

İnan, H. Z. (2021). Reggio Emilia-ilhamlı okullarda kaynaştırma eğitimi: Meta-etnografik bir araştırma. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), 5–43. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151284

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri